Bookmark and Share

Systemutveckling i Ukraina med svensk partner – enklare kan det inte bli!

Är du redo för outsourcing? Eller trodde du att du var redo?
Vi berättar hur du förbereder en organisation för outsourcing och hur du navigerar igenom de största utmaningarna.

Välkommen att ta del av:

  • Enkla och tydliga riktlinjer för outsourcing från Sigmas experter
  • Utmaningar och framgångsfaktorer från våra kunder
  • Tips och råd när det gäller outsourcing till CEE från Business Sweden

Registrera mig | Programbeskrivning

Fredagen den 11:e oktober

Lunchseminarium hålls mellan 12:00 - 14:00

Freys Hotel, Bryggargatan 12 STOCKHOLM

Registrering

Programbeskrivning

INCIT


www.incit.se

Vi hjälper fastighetsbolag att förbättra sin lönsamhet. Det är alltid en utmaning att växa med bibehållen effektivitet – har du då en komplex produkt och tillväxten är offshore är utmaningen än större. Vi berättar om vår gemensamma resa, framgångsfaktorer och problemställningar kring vårt kompetenscenter i Ukraina.

Peter Nielsen, Development Manager

UNIVERSAL LEARNING GAMES


www.ulearngames.com

Vi är ett nystartat företag i Sverige som är specialiserade på att utveckla och marknadsföra spel för lärande. Vi strävar efter att ligga på framkant med innovationer och anpassa tekniken till samhällets tjänster. Vår första produkt utvecklades i Ukraina. Att outsourca ett projekt som endast existerar som en innovativ idé och få den genomförd på det sätt du vill, inte bara som du specificerat, är en utmaning.

Jonas Lidén, Entreprenör och IT Strateg

BUSINESS SWEDEN


www.business-sweden.se

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av både staten och näringslivet Din nya sourcingmarknad i Central- och Östeuropa. Svenska företag har de senaste åren visat ett ökat intresse för att finna inköpsalternativ till Asien. Närhet till Sverige, god kvalitet och en likartad kultur är några faktorer som brukar lyftas fram som anledningar till att man väljer att köpa utvecklingstjänster från CEE.

SIGMA UKRAINE


www.sigmaukraine.com

Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar inom information och IT. Vi har genomfört hundratals lyckade projekt med leveranser från Ukraina sedan starten 2006. Genom åren har vi lärt oss att inte bara vi, utan även våra kunder, måste måste vara väl förberedda för att vi skall nå våra gemensamma outsourcingmål. Vi kommer att berätta om vilka förberedelser vi tycker är viktigast.

Valery Krasovsky, Chief Operating Officer, Sigma Ukraine
Niklas Malmros, Global Operations Manager, Sigma Technology